Bestuur en beleid

ANBI gegevens Stichting Volksoperahuis

Algemene gegevens

Postadres: Tussen de Bogen 87, 1013 JB Amsterdam

Bezoekadres: Tussen de Bogen 87, 1013 JB Amsterdam

Statutaire Naam: Stichting Het Volksoperahuis

RSIN of fiscaal nummer: 8095.64.737

Contactgegevens

Telefoon: 06-15072725

Website: http://www.volksoperahuis.nl

Algemeen e-mailadres:info@volksoperahuis.nl

Statutaire doelstelling:

Het produceren van audiovisuele producties en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen beleidsplan 2021-2024:

De afgelopen 30 jaar hebben de makers van het Volksoperahuis de volksopera als volstrekt eigen genre ontwikkeld, een genre dat het midden houdt tussen muziektheater en kleinkunst. Zij maken voorstellingen die actuele maatschappelijke thema’s op een muzikale, humoristische manier aansnijden en daarmee stof bieden voor reflectie en communicatie.

Met gevoel voor de menselijke maat brengen zij grootse verhalen tot hun eigen volksopera-proporties terug waarbij complexe vraagstukken worden vertaald in liederen die het hart direct raken. Met ogenschijnlijk simpele dramaturgische structuren nemen zij het publiek mee op reis en bouwen bruggen tussen verschillende lokale en internationale culturen.

De eigenzinnige mix van engagement en toegankelijkheid wordt mogelijk gemaakt door de directe en open speelstijl. Hierdoor weten zij ook de bezoeker die zijn weg minder goed naar het theater weet te vinden aan te spreken.

Volks        aansprekend voor iedereen
Opera        grote maatschappelijke, morele en religieuze dilemma’s worden niet geschuwd
Huis           theater als een plek waarin je thuis kunt komen

Wij zien het als onze missie om met ontroerende en onderhoudende muziektheatervoorstellingen prangende thema’s en problematieken aan te snijden die spelen in de buurt, in de stad, landelijk en op het wereldtoneel. We willen hiermee een publiek aanspreken dat een afspiegeling is van de multiculturele en sociaal gelaagde lokale en wereldwijde samenleving van vandaag. We voelen ons onderdeel van de veranderende samenleving en geven ons daar in ons werk en onze publieksbenadering rekenschap van door de tegenstellingen die daarin ontstaan te benoemen. Diversiteit en inclusie zijn al decennialang een onlosmakelijk deel van het Volksoperahuis DNA: wij maken werk met makers en uitvoerenden uit alle windstreken, doelbewust voor een divers publiek.

We willen via het theater communiceren met alle lagen van de bevolking. We vinden het belangrijk ons theater laagdrempelig te houden, terwijl we toch met professionele kundigheid serieuze onderwerpen aansnijden. We plaatsen de actualiteit daarom in een magisch of humorvol verhaal, dat voor de toeschouwer een makkelijke ingang biedt. Tegelijk streven we ernaar om met onze stukken de actualiteit van nieuwe diepte te voorzien door deze op een andere manier tegen het licht te houden en zo het publiek opnieuw naar de wereld, naar de ander en naar zichzelf te laten kijken.

Governance Code Cultuur

Het Volksoperahuis onderschrijft de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit Bestuurssamenstelling

Naam: Marieke van Ouwerkerk
Functie: Voorzitter

Naam: Marlon Reina
Functie: Secretaris

Naam: Tim de Boer
Functie: Penningmeester

Naam: Martijn Grootendorst
Functie: Lid

Naam: Cor Stam
Functie: Lid

Beloningsbeleid bestuur
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Het Volksoperahuis draagt de kernwaarden van de Fair Practice Code nadrukkelijk uit. Op alle vlakken werken wij conform de cao Toneel en Dans. Wanneer er een medewerker op zzp-basis wordt ingehuurd, wordt het honorarium bepaald op basis van het brutosalaris voor de betreffende periode conform cao. De inschaling is gebaseerd op basis van functie en aantal jaren ervaring.

Downloads:

Standaardform pubplicht ANBI algemeen 2023

Gewaarmerkt jaarverslag en jaarrekening VOH 2022

Standaardform pubplicht ANBI algemeen2021

Gewaarmerkt jaarverslag en jaarrekening VOH 2021

Gewaarmerkt jaarverslag en jaarrekening VOH 2020

Gewaarmerkt bestuursverslag en jaarrekening 2019

Financiering

Het Volksoperahuis wordt structureel ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdam Fonds voor de Kunst.

Het Volksoperahuis ondersteunen? Mail naar annet@volksoperahuis.nl.

Volksoperahuis nieuwsbrief

Niks missen van het Volksoperahuis? Meld je aan!

Gelukt!